Vítejte

Na poloviční cestě mezi jihomoravskými městy Brno a Kyjov, v malebném údolí Ždánického lesa, v blízkosti moravskoslovenských hranic, leží městečko Dambořice. I když je malé rozlohou a počtem obyvatel, je velmi významné v dodržování svých lidových a kulturních zvyků a tradic. V tomto prostředí působí od roku 1925 krojovaná dechová hudba DAMBOŘANKA.
Dambořanka

Více o nás

Pozvánka na Císařské hody do Žarošic

09.10.2011 | 0

Stárky a stárci ze Žarošic zvou všechny na tradiční Císařské hody, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2011 s tradičním programem.

V sobotu v 10.00 hod žádání o hodové právo, zvaní občanů na hodovou zábavu a ve 20.00 začátek hodové zábavy.

V neděli 16. Října v 9.30 hod slavnostní hodová mše svatá, odpoledne chození po klobókách, večer ve 20.00 hod hodová zábava. Po oba dva dny hraje dechová hudba Dambořanka. Srdečně zvou stárci, stárky a DH Dambořanka

Komentáře zavřeny.