[huge_it_slider id='1']

Vítejte

Na poloviční cestě mezi jihomoravskými městy Brno a Kyjov, v malebném údolí Ždánického lesa, v blízkosti moravskoslovenských hranic, leží městečko Dambořice. I když je malé rozlohou a počtem obyvatel, je velmi významné v dodržování svých lidových a kulturních zvyků a tradic. V tomto prostředí působí od roku 1925 krojovaná dechová hudba DAMBOŘANKA.

Více o nás

Rodné dědince

Umělecký vedoucí: M. R. Procházka

Dambořanka
(František Kohoutek / Josef Dofek)
Kolem Moravy
(Jaroslav Mikuš / František Gregor)
Slavíček
(M.R. Procházka / Ivana Škrháková)
Rodné dědince
(M.R. Procházka / Ivana Škrháková)
Kde voní hrozénků květ
(M.R. Procházka / Josef Vaškovič)
Smutné klekání
(J. Janota / J. Janulík)
End of the World
(Skener Davis / arr. M.R. Procházka)
Mistřínská
(směs lid písní – arr. M.R. Procházka)
V dědině
(Jaroslav Kohoutek)
Moje mamička
(M.R. Procházka / Ivana Škrháková)
Nechorská
(Vladimír Hnátek / Vladimír Hnátek)
Sedmikráska
(M.R. Procházka / Ivana Škrháková)
Na našich hodech
(M.R. Procházka / Vladimír Skalický)
Tichý vánek
(M.R. Procházka / Jana Měsíčková)
Nikdo nevěří
(M.R. Procházka / Jana Měsíčková)
Až já budu
(Miloš Machek / Milan Foltýn)