[huge_it_slider id='1']

Vítejte

Na poloviční cestě mezi jihomoravskými městy Brno a Kyjov, v malebném údolí Ždánického lesa, v blízkosti moravskoslovenských hranic, leží městečko Dambořice. I když je malé rozlohou a počtem obyvatel, je velmi významné v dodržování svých lidových a kulturních zvyků a tradic. V tomto prostředí působí od roku 1925 krojovaná dechová hudba DAMBOŘANKA.

Více o nás

Video

Dambořanka – ukázka z DVD „90 let“

 

hodová zábava v Křepicích

 

I do it for you

 

Naposledy koně vrané

 

End of the World

 

Hodová zábava v Blučině

 

Damborské hody

 

Dám ti na památku

 

Slavíček